Zaščita prijaviteljev

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23; v nadaljevanju: ZZPri), ki je začel veljati 22. 2. 2023, z namenom zaščite javnega interesa uvaja sistem vzpostavitve notranjih in zunanjih poti za prijavo kršitev vseh predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, za katere so posamezniki izvedeli v okviru svojega delovnega okolja IN za katere menijo, da so resnične in ogrožajoče za javni interes.

Prijavitelj je fizična oseba, ki prijavi ali javno razkrije informacije o kršitvi, pridobljene v svojem delovnem okolju, ki prispevajo k preprečevanju škode in odkrivanju groženj ali škode za javni interes. 

Delovno okolje je sedanje ali preteklo delovno in podobno razmerje, v okviru katerega posameznik pridobi informacije o kršitvi. 

Delovno in podobno razmerje je delovno razmerje, lahko pa tudi razmerje zunaj delovnega razmerja, če gre za prostovoljstvo, pripravništvo, vajeništvo, pogodbeno delo, študentsko delo, sodelovanje v razpisnih postopkih v vlogi kandidata, opravljanje funkcije, izvrševanje upravičenj, kot tudi vsako drugo sodelovanje v dejavnosti pravne ali fizične osebe, ki jo izvajajo samozaposlene osebe na podlagi pogodbe, ali delo pod nadzorom in vodstvom zunanjih izvajalcev, podizvajalcev ali dobaviteljev, ne glede na plačilo in ne glede na to, ali se je razmerje že končalo, ali se šele vzpostavlja s postopkom zaposlovanja oziroma s pogajanji pred podpisom pogodbe. 

Način prijave: 

Prijavo lahko prijavitelj poda na obrazcu »Notranja prijava kršitve predpisa v delovnem okolju« (Aktiva čiščenje d.o.o., Aktiva TS d.o.o.), ki ga izpolnjenega pošlje:   

  • na elektronski naslov ali 
  • v zaprti pisemski ovojnici s pripisoma »zaupnik« ter »zaupno« na sedež družbe. 

Prijava, ki jo prijavitelj poda na obrazcu »Notranja prijava kršitve predpisa v delovnem okolju«, mora med drugim vsebovati čim bolj natančen opis kršitve vključno z razpoložljivimi dokumenti, ki potrjujejo navedbe prijavitelja. 

V kolikor se prijavitelj odloči, da prijave ne bo zapisal na predlagani obrazec, mora prijava za uspešno nadaljnjo obravnavo vsebovati najmanj podatke o prijavitelju, podatke o kršitelju, čim bolj natančen opis domnevne kršitve, okoliščine na podlagi katerih prijavitelj utemeljuje svoj sum nepravilnega ravnanja ter kontaktni naslov prijavitelja za povratne informacije vključno z razpoložljivimi dokumenti, ki potrjujejo navedbe prijavitelja.  

Prijavitelj lahko prijavo poda tudi ustno na telefonsko številko v času uradnih ur vsak drugi petek v mesecu med 13:30 in 14:30 uro. Taka ustna prijava se evidentira z natančnim zapisom njene vsebine. V kolikor bi želel prijavitelj ostati anonimen, naj le-ta pred izvedbo klica svojem telefonu vklopi opcijo »skrivanje telefonske številke«. 

Zaupnik obravnava tudi anonimne prijave. V tem primeru lahko prijavitelju v postopku prijave pomaga posrednik.  

V kolikor prijavitelj poda anonimno prijavo, lahko prijavitelj povratne informacije dobi le, če v prijavi opredeli, na kakšen način ga lahko zaupnik kontaktira. 

Prijave se sprejemajo na naslednji način

Za družbo Aktiva čiščenje d.o.o., Ljubljanska cesta 12f, 1236 Trzin: 

 ̶  po e-pošti na naslov prijava-ciscenje@aktiva.si;  

̶  na telefonski številki: 041 499 426, vsak drugi petek v mesecu v času uradnih ur med 13:30 in 14:30 uro; 

̶   v zaprti pisemski ovojnici s pripisoma »zaupnik« ter »zaupno« na sedež delodajalca.

Za družbo Aktiva TS d.o.o., Ljubljanska cesta 12f, 1236 Trzin: 

̶  po e-pošti na naslov prijava-TS@aktiva.si;  

̶  na telefonski številki: 041 499 412, vsak drugi petek v mesecu v času uradnih ur med 13:30 in 14:30 uro; 

̶   v zaprti pisemski ovojnici s pripisoma »zaupnik« ter »zaupno« na sedež delodajalca.

Pomembne povezave: