Uncategorized

Strojno čiščenje garažnih prostorov

V sodobnem času se problematika parkirnih površin vse bolj rešuje s postavitvijo garažnih hiš oziroma notranjih garaž v sklopu večjih stanovanjskih in poslovnih objektov. Za ustrezno uporabo teh prostorov sta potrebna ustrezno vzdrževanje in čiščenje površin. Običajno se srečujemo s periodičnim enkrat oziroma dvakrat letnim ometanjem pajčevin, čiščenjem parkirne avtomatike, pranjem uvozno-izvoznih klančin s pripadajočimi stenskimi površinami ter razmaščevanjem in strojnim čiščenjem voznih poti in samih parkirnih površin. Predvsem talne površine so obremenjene tudi z izpusti tekočin iz vozil oziroma kondenzacije klimatskih naprav v poletnem času in vnosom  nega ter plundre v zimskem času. Površine garaž so vse višje, nekaj tisoč, tudi več deset tisoč  kvadratnih metrov po posamezni enoti, zato so za izvedbo periodičnih generalnih čiščenj potrebne tehnike in oprema, da se delo izvede čim bolj nemoteno za uporabnike, hitro, hkrati visokokakovostno.

Predvsem so različne talne površine (gladke, porozne, asfaltne, epoksi, brušeni betoni …).

Z namenom zagotoviti najustreznejšo storitev je družba Aktiva čiščenje v okviru enot specialnih čiščenj investirala v nakup najsodobnejšega čistilnega stroja za strojno čiščenje talnih površin, hkrati z ustreznim transportnim sredstvom za njegov prevoz.

Posebnosti čistilnega stroja se odražajo v moči motorja in pogonskih kolesih, da je z napolnjenimi čistimi in odpadnimi tekočinami sposoben premagovati več strmih klančin, hkrati pa s kapaciteto baterije omogoča daljše delo, s tem posledično lahko pričakujemo večjo kvadraturo opravljenega čiščenja v posameznem dnevu. Sam stroj omogoča širšo pot čiščenja, z odmikom rok izpod stroja pa tudi čiščenje površin, ki s predhodnimi stroji niso bile dostopne. Prav tako je opremljen s svetlobnimi in zvočnimi opozorilnimi signali, da bi morebitne mimoidoče opozoril, da se gibljejo v območju delovanja stroja. Vse bolj se zavedamo, da moramo z vidika varnosti poskrbeti za ljudi, živa bitja in okolje ter premoženje.

Ker se v garažnih hišah srečujemo s parkiranimi vozili, nekaterimi tudi precej visoke vrednosti, je čistilni stroj namensko opremljen s kamero za varno vzvratno vožnjo. Uporaba omenjene nove opreme se je izkazala za pozitivno odločitev. Naročniki opazijo, da so se časi čiščenja ponekod precej skrajšali. Kar je pomembno predvsem, da lahko površine nemoteno uporabljajo. V okviru podjetja pa smo stanje analizirali in ugotovili, da za enako delo potrebujemo manj čistil, ob čiščenju ustvarimo manj odpadnih tekočin, prav tako pa se je povišala raven čiščenja. Hkrati so sodelavci, ki opremo uporabljajo, pokazali pozitivno mnenje, saj je z ustreznim transportom, dobrim oprijemom stroja s talnimi površinami na klančinah in s tehnološko opremljenostjo njihovo delo postalo z vidika opravljanja zanimivejše in varnejše. Z dolgoletnim delom na področju generalnega čiščenja garažnih in parkirnih površin smo razvili postopke, ki nam omogočajo, da površine obdelamo s primernimi metodami ne glede na vrsto onesnaženosti oziroma umazanije. Ob tem si upamo trditi, da smo s tehnologijo, opremo in sodelavci med najrazvitejšimi podjetji na območju jugovzhodne Evrope.

Članek je bil objavljen v brezplačnem internem glasilu družbe Aktiva skupina d.o.o., decembra 2019.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja